GDPR

Идентичността на един бранд започва от логото и продължава във всички канали на комуникация,  включително корпоративния уебсайт.

Именно към неговото изграждане пристъпихме веднага след финализирането на логото за LifeTrust – новият застрахователен брокер в България.

Няма да ви омайваме с дълги приказки. Ще споделим само, че резултатът бе стегнат, лесен за навигиране и приятен за посещаване уебсайт, на който предстои да побира в себе си много полезна информация.

Посетете го и се запознайте с LifeTrust на www.lifetrust.bg